Nhiều người nghĩ rằng thắt lưng chỉ là một chiếc dây nịt bụng nên chọn loại nào cũng được, chọn màu gì cũng không quan...